Hands adding post-its to a black board

Representanter

Överbelastad? Du bör anamma social hälsa

Vi är hypersammanlänkade men samtidigt isolerade – och det har en seriös inverkan på vår produktivitet, säger nätverksgurun Julia Hobsbawm

 

Vi lever i en tidsålder av överbelastning. Samtidigt som pressen att vara konkurrenskraftig och ansluten är större än någonsin, faller den globala produktiviteten med en takt som fortsätter att förvirra ekonomer(1).

Men det här borde inte komma som en överraskning. Forskning visar att överbelastning bromsar produktiviteten i stället för att öka den(2). Det finns tydligt ett samband mellan trög tillväxt, produktivitet och företagsledarnas villighet att titta på välbefinnande och andra ”svar”. De insamlade uppgifterna om inverkan på produktiviteten till följd av en glad, motiverad personal är övertygande.

Svaret på den avtagande produktiviteten är, så som jag ser det, för oss att omfamna ”social hälsa”, dvs. veta vem man ska ha kontakt med, vad man ska ansluta sig till och när. På samma sätt som god fysisk och psykisk hälsa främjas av näring, motion och sömn, grundas social hälsa på att kunskap, nätverkande och tid står i centrum. Först då fungerar enskilda och organisationer framgångsrikt.

Humlan är på många sätt affischdjuret för social hälsa. Bin organiserar sig socialt och industriellt på ett av de mest effektiva sätten på jorden. Och de får saker och ting gjort. Lärdomen är tydlig: öka social hälsa och du ökar produktiviteten.

Så hur ska vi gå tillväga?

1. Kalendern som kropp

Det är svårt att tillräckligt betona betydelsen av kalendern och schemat för privat- och yrkeslivet. Om du bara gör en sak omedelbart, gör detta: Titta på mönstren i din kalender, titta på vad de betyder för dig och identifiera de mönster som fungerar bättre. Kanske är det en timme i början eller slutet av dagen för att hantera din inkorg, eller två eller till och med tre dagar för att bara tänka (ja!). De är båda sätt att tömma ditt system på de överdrivna åtagandena som bara orsakar överbelastning, uppblåsthet och blockering.

2. Frånkoppling

Kanske du behöver den mentala motsvarigheten av att fasta och gå in i dig själv – i stället för att gå in i väggen. Organisationer som alltid är igång, där det är ständigt tänt och rörelse, såsom på sjukhus och statliga departement, är ofta de som utsätts för periodiska avbrott med katastrofal frånkoppling. Människor är inte persondatorer – vi måste få vara avstängda regelbundet. Det är avgörande för att överleva och blomstra att vi kan koppla av en sjättedel av veckan med oss själva, vår familj och vårt samhälle, utan förankring, nytta eller ackompanjerad teknik.

3. Mångfaldiga tankesätt

”Omgiv dig med människor som tänker annorlunda, som har kunskap om olika saker, har olika åldrar eller som kommer från skilda bakgrunder. Med detta menas inte att du borde eftersträva ett liv med konflikt – argument och stridslystnad kan förhindra ens närheten av konsensus. Men var medveten om för mycket samstämmighet, för mycket grupptänkande och flockmentalitet.

Läs av kroppsspråket i ett rum för att få en känsla om huruvida kollegor motsätter sig något eller har andra idéer och uppmana dem att säga vad de tycker. Läs mer brett så att du snappar upp både allmänna och förbisedda idéer. Lär dig att själv tänka på ett mer mångsidigt sätt. Om du bara rekryterar personer med vissa kvalifikationer, överväg dina val igen. Tänk jazzensemble, inte formell orkester.

Julia Hobsbawm

Julia Hobsbawm är författare till boken Full Connected: Surviving and Blowing in a Age of Overload (Fullt ansluten: om att överleva och frodas i en tidsålder av överbelastning)

 

4. Utforma din bikaka

Var och hur du jobbar kunde inte vara mer väsentligt. Kom ihåg hur viktigt det är att vara produktiv, att känna sig behövd och att ha en anknytning till det man gör. Om du jobbar på ett ställe du hatar, antingen på grund av jobbet själv, platsen eller pendlingen, förstå att det påverkar din prestation lika mycket som om du äter fel eller har dålig motivation på gymmet.

Se på mönstren, utformningen och orten för den plats och det sätt du arbetar. Om du arbetar i en väldigt ful byggnad eller har en hyfsad pendling, lägg märke till hur detta påverkar dig och utforma en taktik för att gå in på en positiv väg. Det skulle kunna vara att lyssna på några bra poddsändningar eller läsa The 4-Hour Work Week (4-timmars arbetsvecka) av Tim Ferriss. Helt enkelt se till att du arbetar produktivt och flexibelt – vilket bör tillfredsställa dina kollegor och chefer – även om det betyder på en annan plats.

5. Socialt hexagon

Inom politiken utgör kansliet själva arkitekturen av människor och aktörer som du omger dig med, dvs. de människor du kan söka upp för råd, viktiga vänner, intelligens och mentorskap. Nätverksakademikern Zella King kallar detta för det ”personliga styrelserummet”. Jag skulle kalla detta ditt ”sociala hexagon”, det vill säga sex grupper av människor som du vet att du växlar mellan på något sätt. Det inkluderar vänner, familj, kollegor, arbetskamrater, personer som du har förlorat kontakten med och folk som du vill lära känna bättre.

Arbeta på att etablera, utveckla och upprätthålla ditt sociala hexagon. Ring någon som du inte har pratat med på ett tag. Föreslå en kopp kaffe för att byta nyheter. Håll igång och utveckla dina relationer i stället för att låta dem bli stillastående på något elektroniskt nätverk, borta från all mänsklig hand- och ögonkontakt.

6. Instrumentbräda för kunskap

Vi räknar kalorier och ser till att vi får i oss våra fem frukter eller grönsaker per dag, men varför sätter vi inte upp samma mål för vårt kunskapsintag? Lösningen är att skapa en instrumentbräda för kunskap. I stället för att möta alla nyheter som en vägg som kan välta över dig vid något överväldigande ögonblick, dela upp informationen i sex kärntyper. Detta ger dig en jämnare spridning.

Instrumentbrädan bör innehålla delar från alla följande områden: nyheter och åsikter – en allmän koll på vad som händer i världen; ditt specialistämne – en djupare förståelse för ditt eget område; tidsandan – vad folk pratar om; TV, radio och poddsändningar – som låter dig ta in information på ett annat sätt; långa och korta nyheter från The New Yorker till BuzzFeed – olika takter aktiverar olika delar av hjärnan; och händelser i realtid, ansikte mot ansikte med informationen – se någonting i realtid och dela det.

Med ett sådant blandat informationsflöde gör din instrumentbräda för kunskap – som åtminstone försöker organisera vad den tidigare amerikanska utrikesministern Donald Rumsfeld kallade ”kända okända” – att det blir lite mer hanterbart att navigera vår tidsålder av överbelastning. Lite mer ansluten. Kanske även fullt ansluten med lite tur.


 

Julia Hobsbawm är den honorära besökande professorn på Workplace Social Health vid Cass Business School, City, University of London och författare av Fully Connected: Surviving and Thriving in an Age of Overload (Fullt ansluten: om att överleva och blomstra i en tidsålder av överbelastning), som blev utvald som en av favoriterna för CMI Business Book of the Year. Hon är också redaktör på Thrive Global, medieföretaget grundat av Arianna Huffington. Besök juliahobsbawm.com

Källor:

(1) https://www.economist.com/buttonwoods-notebook/2017/01/11/the-curious-case-of-missing-global-productivity-growth

(2) https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/recovering-from-information-overload